Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
15 powodów, dla których jesteśmy wdzięczni za książki:

1. Książki ratują zdrowie psychicznie, gdy autobus, którym wracamy z pracy, utkwi w korku.

2. Książki ocaliły nas przed wieloma nieudanymi randkami. Zawsze bezpieczniej jest spędzić wieczór na fotelu z ulubionym bohaterem literackim.

3. Dzięki nim czas spędzony w wannie jest znacznie przyjemniejszy.

4. Książki nie osądzają, nawet jeśli nie dokończymy lektury, nie zrozumiemy przesłania lub nie wiemy, jak wymówić nazwisko głównego bohatera.

5. Niezwykła moc książek pomoże uśpić nawet najbardziej niesforne dziecko.

6. Niezwykła moc książek pomoże uśpić także ciebie!

7. Książki uczą empatii w stosunku do ludzi, których nigdy nie spotkaliśmy oraz tolerancji w stosunku do tych, których spotykamy za często.

8. Książki przypominają nam, że mogą istnieć zdania dłuższe niż 160 znaków oraz że nie każdy tekst musi być opatrzony zdjęciem.

9. Książki sprawiają, że stajemy się mądrzejsi. Tak po prostu.

10. Kiedy musisz na chwilę zwolnić i oderwać się od wszystkiego, zawsze znajdzie się książka, która ci w tym pomoże.

11. Książki sprawiają, że możemy przeżywać skrajne emocje, od strachu przez zachwyt do rozpaczy, choć wydajemy się przy tym całkowicie spokojni.

12. Czytanie to jedna z niewielu czynności, którą można wykonywać leżąc na kanapie w rozciągniętym dresie, a mimo to nazwać ją „konstruktywną”.

13. Książki sprawiają, że nigdy nie jesteśmy samotni.

14. Książki uczą, że rodzice, nauczyciele i znajomi czasami się mylą. Uczą też, że my sami mylimy się równie często.

15. Książki uczą samodzielnego myślenia.

— lubimy czytać.pl
Reposted fromMerlinka Merlinka
5278 16cf 500
This little library has just pushed me to rethink interior design of my future house. (via 9gag.com)
Reposted fromeltoro eltoro
8966 53c9 500
Reposted fromMerlinka Merlinka
6614 2851
Reposted fromMerlinka Merlinka
6682 a1c3
Reposted fromMerlinka Merlinka
6719 bdc6
Reposted fromMerlinka Merlinka
6822 09bf
Reposted fromMerlinka Merlinka
6875 eb95
Reposted fromMerlinka Merlinka
6895 9319
Reposted fromMerlinka Merlinka
6989 fc74 500
Reposted fromMerlinka Merlinka
7032 eadc
Reposted fromMerlinka Merlinka
6266 515d 500
książkowy stoper:)
Reposted fromMerlinka Merlinka
6204 b9e6 500
książkowe stopery
Reposted fromMerlinka Merlinka
4171 9374
"Bibliotekarz strażnik słów" Christelle le Guen
Reposted fromMerlinka Merlinka
1383 58c6 500
"Nie ma dla mnie wystarczająco dużej filiżanki herbaty ani wystarczająco długiej książki"

C. S. Lewis
Reposted fromMerlinka Merlinka
3377 301d
Reposted fromoopsiak oopsiak
4626 11ef
Reposted fromMerlinka Merlinka
4638 9c5b 500
Reposted fromMerlinka Merlinka
4661 f181 500
Reposted fromMerlinka Merlinka
3806 3961
...let your fantasy work ...
Reposted fromhells hells viaoopsiak oopsiak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl